Souhlas zákonného zástupce

 

Souhlas zákonného zástupce

S provozováním sportovní činnosti osobám mladším 18 let na umělé lezecké stěně v LEZECKÉ ARÉNĚ JIRKOV, provozované obchodní společností KZ PROJEKT s.r.o., IČ. 227 73 576, v areálu Lezecké arény na adrese Ervěnická 1147  Jirkov

www.lezecka-arena.cz

 

 

Já níže podepsaný(á)……………………….

Narozen(a)………………………………

Trvalým pobytem………………………………..

 

 

Souhlasím tímto prohlášením s tím, že můj syn (dcera)

………………………nar…………………………..

 

provozuje na vlastní riziko sportovní činnosti včetně sportovní aktivity volného lezení a jištění na výše uvedené umělé lezecké stěně samostatně bez mého doprovodu, jakožto doprovodu zákonného zástupce.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) veškerých možných rizik této činnosti včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví při této činnosti.

 

Současně prohlašuji, že v zájmu prevence vzniku jakýchkoliv škod byl(a) syn (dcera) mnou seznámen(a) s obsahem provozního řádu lezecké arény a že byl(a) poučen(a) tak, aby jej dodržoval(a) a vynaložil(a) veškeré úsilí k tomu, aby nezpůsobil(a) žádnou újmu na majetku či zdraví sobě ani třetím osobám.

Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za případné vzniklé škody provozovateli lezecké arény či třetím osobám.

 

 

 

V ……………………………………… dne ……………………………

 

 

Souhlas zákonného zástupce ve formě .pdf ke stažení zde: Souhlas zakonneho zastupce

                                                                                                                                                                                   

Souhlas zákonného zástupce pro školy

S účastí dítěte na hodině tělesné výchovy na umělé lezecké stěně v LEZECKÉ ARÉNĚ JIRKOV, provozované obchodní společností

KZ PROJEKT s.r.o., IČ. 227 73 576, v areálu Lezecké arény na adrese

Ervěnická 1147  Jirkov

www.lezecka-arena.cz

 

 

Já níže podepsaný(á)……………………….

Narozen(a)………………………………

Trvalým pobytem………………………………..

 

 

Souhlasím tímto prohlášením s tím, že můj syn (dcera)

………………………nar…………………………..

 

se může účastnit v doprovodu učitele školy netradiční hodiny tělesné výchovy zaměřené na ukázky a vyzkoušení lezení  pod dohledem profesionálních instruktorů s dodržením všech povinných bezpečnostních zásad platných na výše uvedené umělé lezecké stěně.

 

 

 

 

V ……………………………………… dne ……………………………

 

 

Souhlas zákonného zástupce pro školy ve formě .pdf ke stažení zde: Souhlas zakonneho zastupce – skoly